Indien er sprake is van problematische schulden, dan is schuldbemiddeling in combinatie met budgetbeheer of budgetcoaching vaak de ideale oplossing. Schuldbemiddeling zorgt ervoor dat er snel rust wordt gecreëerd voor mensen die te maken hebben met meerdere schuldeisers.

Eerst vindt er een inventarisatie van alle uitstaande schulden plaats. Hierbij worden alle schuldeisers aangeschreven en verzocht het openstaande saldo door te geven. Tevens verzoeken wij verdere correspondentie aan ons te richten.
Als alle schuldeiser hun vordering hebben ingediend, wordt het schuldoverzicht opgesteld en zal aan de hand van inkomsten en vaste lasten de afloscapaciteit worden berekend en het financieel plan worden opgesteld. Nu kunnen de betalingsvoorstellen worden gemaakt en verzonden worden naar de schuldeisers.
Als alle schuldeisers akkoord gaan, kan er gestart worden met de aflossingsperiode.

De aflossingsperiode is afhankelijk van de hoogte en de aard van de schulden maar hiervoor staat gemiddeld drie jaar.