Heeft u betalingsachterstanden bij u gas/elektra leverancier en dreigt u te worden afgesloten of bent u zelfs al afgesloten?
Wij werken samen met diverse grote leveranciers en kunnen u gegarandeerd binnen 24 uur voorzien van levering en een op verbruik gecontroleerd en correct maandbedrag zodat u geen hoge jaarrekening meer ontvangt.

Dreigt er beslag te worden gelegd op uw inkomen? Bij snel ingrijpen, kan dit in de meeste gevallen worden voorkomen en kunnen wij voor u een betalingsregeling treffen die aansluit op uw financiële situatie.

Bent u door u zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler en wordt de maandelijkse premie middels beslag ingehouden op uw inkomen? Dit betekent dat u minimaal 6 maanden premieachterstand heeft en de maandelijkse premie inclusief inningskosten via beslag op uw inkomen worden geïnd. Dit betekend dat de kosten hoger zijn, de schuld blijft bestaan en zelfs nog oploopt door eventuele zorgkostennota’s/eigen risico facturen.

Wij kunnen ervoor zorgen dat u binnen enkele dagen wordt afgemeld als wanbetaler, de premie maandelijks weer wordt betaald aan de zorgverzekeraar en er een acceptabele betalingsregeling wordt getroffen.

Scheiden/relatie beëindigen zonder financiële onenigheid? Wij helpen u de financiële zaken in kaart te brengen, hoge kosten voor advocaten en vooral onenigheid te voorkomen door gezamenlijk een plan van verdeling op te stellen, eventuele verplichtingen zoals alimentatie in kaart te brengen en voor een spoedige en voor alle partijen acceptabele afhandeling te zorgen.